Tandproteser

Hel- eller delprotese er en mulighed, når manglende tænder helt eller delvist skal erstattes. Fælles for alle proteser er, at de kræver en tilvænningsperiode for at føles naturlige. Moderne proteser produceres meget naturtro og ser i høj grad ud som naturlige tænder. De suger sig fast til gummen eller trykkes fast på egne tænder eller implantater, akrylen. Akrylen, som protesen er lavet af, hviler herefter på gummen godt og solidt. Kort sagt, meget kan gøres for at lave en god og fast løsning, men følelsen af at tygge med egne tænder kan en protese ikke give og kræver derfor en tilvænningsperiode.

 

Helprotese

Tandlægen tager et aftryk af gummen samt biddet, og ud fra disse aftryk producerer laboratoriet protesen. Du skal forvente tre til fem besøg, før protesen er helt færdig og klar. Målet for tandlægen vil altid være, at protesen efterligner det naturlige tandsæt, så bidefunktionen er så naturlig som muligt. Farven på tænderne i protesen vælges sammen med dig. Når den færdige protese har været benyttet en kort periode, aftaler vi en kort kontrol, hvor vi kan rette protesen til, hvis den på nogen måde er generende. Gummen kan ændre sig med tiden eller ved sygdom og vægttab. Kontakt tandlægen, hvis protesen ikke sidder præcis, som den skal. En upræcis protese kan rettes med en såkaldt rebasering.

Unitor / Skeletprotese

En Unitor er en god løsning til patienter, der har flere sunde og stærke tænder, der kan virke som anker eller fæste for en protese. I stedet for at suge sig fast til gummen, trykkes en Unitor fast på egne tænder, som herefter hjælper med at holde protesen solidt og sikkert fast.

Implantatprotese

Til patienter der ikke har sunde tænder tilbage, men stadig ønsker en protese der sidder fast kan en implantatprotese være en løsning. Den trykkes ned på implantater med klik- eller kugle-låse og sidder herefter godt og trygt fast. Protesen er aftagelig som andre proteser og kan laves til både overkæbe og underkæbe. Det er nødvendigt med en ophelingsperiode fra indsættelse af implantater til de kan belastes med den færdige protese, typisk tre til seks måneder, i denne periode kan en midlertidig protese benyttes. Dog kan der i dagene efter indsættelsen af implantater være en kort periode hvor patienten helt må undvære protese, mens gummen heler og den midlertidige protese ikke kan bæres. Fælles for alle proteser er, at det er en stor forandring at bliver proteser bruger, for nogle er det en gave igen at kunne sige ja tak til mad, der tidligere ikke har kunnet tygges, for andre er det en svær tanke at tænderne ikke langere sidder fast. Tandlægerne pa klinikken har erfaring med at rådgive omkring valg af protese og klinikken råder over fuldkæberøntgen, så patienten sammen med tandlægen har det bedst mulige udgangspunkt for at træffe det rette valg.

FLERE BEHANDLINGER HOS DENTIN CLINIC